Vikt och fertilitetsbehandling

25 Feb 2022

Ny forskning visar att överviktiga kvinnor som tvingas går ner i vikt innan de godkänns för IVF-behandling inte ökar sina chanser att bli gravida, trots viktminskning. Vi på Livio är otroligt stolta över vår egen Snorri Einarson, som till vardags arbetar som verksamhetschef på Livio Reykjavik, och som nu har disputerat med sin avhandling om övervikt i samband med fertilitetsbehandling. Forskningen visar på nya rön som förhoppningsvis kommer att ge avtryck framöver vad gäller BMI-kriterierna för att få tillgång till fertilitetsbehandling.

Läs avhandlingen i sin helhet här.