Nedfrysning av könsceller

Nedanstående priser gäller från 9 januari 2024.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.
Vid transport av könsceller tillkommer transportkostnad samt administrativ avgift. Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej.

Konsultation/utredning inför nedfrysning av äggceller

7 000 kr

Stimulering och nedfrysning, första behandlingen

36 000 kr

Stimulering och nedfrysning, påföljande behandling

30 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift äggceller (från år 2)

3 250 kr

IVF-behandling med frysta äggceller*

32 000 kr

IVF-behandling med frysta äggceller, donerade spermier*

43 000 kr

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år

5 000 kr

Årlig frysförvaringsavgift spermier (från år 2)

3 250 kr

*Not: Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas har patienten ett tillgodohavande på 75 % av betalad behandlingskostnad om inte ägguttag kan göras eller 25 % om ingen embryoåterföring kan göras. Tillgodohavandet baseras på priset för den enskilda IVF-/ICSI-behandlingen eller IVF-behandling i ostimulerad cykel, ej övriga eventuella tjänster som patienten kan ha nyttjat. Avgift för infrysning och frysförvaring av embryon tillkommer.

Allmänna villkor

Behandlingsavtal skall godkännas av läkare efter medicinsk bedömning.
Med IVF-behandling avses uthämtande av ägg, befruktning och återförande av befruktade ägg (embryon). Om behandlingen avbryts, se ditt avtal. IVF-behandling inkluderar normala ingrepp i samband med provrörsbefruktning. Åtgärder som inte inkluderas är exempelvis operativt uthämtande av spermier ur testikeln (PESA/TESE).

Betalningsvillkor: betalning ska ske senast 10 dagar efter fakturadatum. Faktura skickas vid stimuleringsstart. Vid provrörsbefruktning ska betalning ske före ägguttag. Eventuell kostnad för provtagning och ultraljud som sker på annan ort ingår ej i behandlingsavgiften.  Läkemedelskostnad tillkommer – högkostnadskort gäller ej.

Vi tar ej emot kontanter.