Priser Livio Kungsholmen

En IVF-behandling är en individuell behandlingsprocess. Därför är det också svårt att säga vad behandlingen fram till en graviditet kostar. Rådfråga oss gärna – vi vägleder dig och din partner!

I samarbete med Human Finans erbjuder IVF-kliniken humana lån och krediter till din och din partners IVF-behandling.

Inom Liviogruppen strävar vi efter att ha så likvärdig prissättning som möjligt klinikerna emellan. Däremot påverkar faktorer som bland annat klinikernas geografiska lägen, hyres- och personalkostnader, våra behandlingspriser och de kan därför variera från klinik till klinik.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.