IVF-behandling

 

Nedanstående priser gäller för behandlingar från 1 juli 2021. Vid IVF skall betalning ske före äggaspiration. Fakturan skickas ut vid behandlingsstart. Vänligen kontakta oss om mer information önskas.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

IVF-behandling vid Livio Falun

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 50 % .

36 000 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

IVF-behandling ultraljud på annan ort

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas med embryoåterföring betalar paret 50 % .

34 000 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

IVF-behandling vid Livio Falun (via hemortsläkare som har samarbetsavtal med kliniken i Falun).

Om en påbörjad behandling inte kan fullföljas får paret betala endast hemortsläkarens kostnad om inte ägguttag kan göras eller 50 % av klinikens kostnad samt hemortsläkarens kostnad om ingen embryoåterföring kan göras.

27 250 kr

(Kostnad för infektionsscreening kan tillkomma).

Totalfrys (som färsk behandling, ingen extra kostnad)

Återförande av frysförvarade befruktade ägg

19 000 kr

(Exclusive infektionsscreening).

När embryo/n ej klarat upptining debiteras

0 kr

Frysförvaring av embryon

3 000 kr/år

Frysförvaring av spermier

3 000 kr/år

Operativt uthämtande av spermier (PESA/TESA)

8 000 kr

(Exclusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun <40 år (hela behandlingen)

Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

72 000 kr

(Exclusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun 40-41 år (hela behandlingen)

Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

80 000 kr

(Exclusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun <40 år (via hemortsläkare)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta kräver att kvinnan ej fyllt 40 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

54 500 kr

(Exclusive infektionsscreening).

Paketpris vid Livio Falun 40-41 år (via hemortsläkare)

Kostnad för förbehandling hos hemortsläkare tillkommer. Detta paketpris erbjuds kvinnor som är 40-41 år samt att alla behandlingar är avslutade inom 18 månader. Summan ger rätt att erhålla upp till tre behandlingar ledande till återförande av befruktade ägg och inkluderar eventuell återföring av frysförvarade embryon, högst 1 gång. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn. Behandlingspaketet skall godkännas av läkare på kliniken.

62 500 kr

(Exclusive infektionsscreening).